Luchtverdeelsystemen

Waar moet een ventilatiesysteem aan voldoen?

De eisen voor ventilatiecapaciteit zijn in het Bouwbesluit 2012 opgesteld.

Dit houdt in dat nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een minimale ventilatiecapaciteit van 0,9 dm3 per seconde, per m2. Hier zit dan wel nog een minimum van 7 dm3 per seconde aan vast, waarvan minimaal de helft een directe toevoer van lucht moet zijn. Mocht er echter een kooktoestel aanwezig zijn in de ruimte, dan moeten de af- en toevoer minimaal 21 dm3 per seconde bedragen.

Luchtverversing vindt plaats per verblijfsruimte (kamer) en per verblijfsgebied (bijvoorbeeld een etage). De minimale eisen die gesteld worden per kamer of etage zijn het uitgangspunt van je capaciteitsberekening. De volgende stap in het ontwerp is de luchtverdeling. Hoe wordt de lucht aan en afgevoerd? Welke kanaaldiameters gebruik je? Je wilt namelijk dat kamers fris zijn, de mechanische ventilatie-unit optimaal presteert én luchtlekkage en geluid voorkomen.

Met Weckx NOVUAIR zorg je ervoor dat het hele ventilatiesysteem optimaal functioneert, dat lucht effectief verspreid en afgezogen wordt en de bewoners kunnen genieten van een gezond binnenklimaat.

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen