Brandveiligheid

Wat kan ik doen om mijn huis en omgeving brandveilig te maken en houden?

• Installeer voldoende rook- en hittemelders.

• Installeer voldoende CO-melders.

• Onderhoud maandelijks de geïnstalleerde rook-, hitte- en CO-melders testen en om brandveiligheid te garanderen en vals alarm te voorkomen. Klik hier voor ons advies met betrekking tot test en onderhoud.

• Zorg dat er een vluchtladder, blusdeken en brandblusser in huis aanwezig is.

• Spreek met uw huisgenoten en woonomgeving een vluchtroute en veilige verzamelplaats af. Hierdoor weet iedere persoon wat hij/zij in geval van brand moet doen. Dit verkleint kans op doden en gewonden.

• Help de personen in uw omgeving. Ondersteun ze met het installeren, testen en onderhouden van hun melders. Neem met uw omgeving de vluchtroute en de veilige verzamelplaats door.

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen