Voorwaarden

RMA : retourformulier


Checklist Controle Defecten onder Garantievoorwaarden

Geachte partner/relatie

Dit document beschrijft de control processen en (rand)voorwaarden inzake retouren en het vaststellen of een rookmelder wel of niet een defect onder garantie betreft.

Aan de hand het control proces wordt bepaald of uw retour onder garantievoorwaarden vervangen wordt.

Weckx volgt de garantievoorwaarden van de fabrikant.
Voor de garantievoorwaarden van FireAngel klik hier : FireAngel Garantievoorwaarden

Verder bent u beleverd onder de leveringsvoorwaarden van Weckx B.V.
Voor de leveringsvoorwaarde van Weckx klik hier : Weckx Leveringsvoorwaarden

Weckx bepaalt ten allen tijden of een rookmelder wel of niet onder de garantievoorwaarden als defect wordt betiteld.

Garantie Stappen

 • Is het product door Weckx geleverd? (kopie factuur meesturen s.v.p.)
 • Valt het product binnen de garantietermijn
 • Is het product vergeeld, verstoft of beschadigd?

Als het antwoord op het bovenstaande (1) en (2) JA is en NEE op vraag (3), dan betreft het een mogelijk garantiegeval:

In alle andere gevallen zijn onderstaande aspecten van belang:

Controlepunten

 • Zijn de rookmelder geleverd door Weckx? Ja/Nee
 • Is het rookmelder op de juiste wijze geplaatst en in gebruik genomen? Ja/Nee
 • Is de het rookmelder op de juiste wijze gekoppeld en ontkoppeld(uitgeleerd)? Ja/Nee
 • Is het apparaat correct onderhouden en regelmatig getest? Ja / Nee
 • Is het apparaat op de juiste behandeld tijdens het gebruik? Ja / Nee
 • Is het rookmelder zonder defecten verwijderd? Ja / Nee
 • Is de rookmelder nog defect na een reset? Ja / Nee

Controlemethode:

Uitvoeren visuele check waarbij wordt gekeken naar de algemene staat van behuizing, binnenwerk en componenten inzake beschadiging, slijtage en vervuiling

Uitvoeren elektronische check waarbij het apparaat door middel van een elektronische controle waarbij de staat van de volgende onderdelen wordt gecontroleerd:

 • De staat rookkamer van de het rookmelder
 • Het gebruiks-, alarm- en onderhoudslogboek van het rookmelder
 • Het rookmelder correct gekoppeld en uitgeleerd is
 • Het gebruik en staat van de batterij
 • De werking van diverse componenten

Garantiegeval Ja/Nee?

 • Oneigenlijk gebruik en misbruik van het rookmelder wat leidt tot één of meer defecten
 • Het incorrect configureren of instellen van rookmelders
 • Het incorrect configureren of instellen van rookmelders voor gebruik in een netwerk van twee of meer melders
 • Het beperken of afsluiten van de luchttoevoer naar de rookmelder door vast stoffen, gassen of vloeistoffen
 • Het op enigerlei wijze beschadigen van het waardoor de werking beïnvloed wordt of tot een volledig defect leidt

Kosten

Voor alle geretourneerde rookmelders, waarvoor na controle en analyse geldt dat deze NIET onder de garantievoorwaarden, zijn de volgende kosten van toepassing:

 • Kosten controle, 7.50 euro per gecontroleerde melder.(Voor grotere hoeveelheden zal uit coulance een bedrag worden voorgesteld)
 • Kosten voor afvoer, 5 euro per melder
 • Kosten voor retour sturen 4,50 per melder of afhankelijk van aantal en volume en verhouding defecten of retour zonder defect

Download PDF versie

Download

Winkelwagen
Bekijk winkelwagen