De invloed van vergrijzing op brandveiligheid

 

 Al langere tijd constateren de Brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare groep mensen zijn bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij ze vaker (dodelijk) gewond raken. De vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen en de aanwezigheid van meer vitalere ouderen zijn ontwikkelingen die mede, in zowel positieve als negatieve zin, de omvang van deze problematiek bepalen. Zijn er redenen waarom ouderen vaker slachtoffer zijn van brand. Is het bijvoorbeeld omdat ze vaker brand veroorzaken, verkeerd reageren bij brand en/of speelt de verminderde zelfredzaamheid bij het vluchten bij brand een rol? Het is in ieder geval belangrijk dat de ouderen beter voorbereid  zijn bij het vroegtijdig ontdekken van brand

 

Rookmelders leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in woningen. Het is een brandpreventiemiddel dat bij de juiste toepassing, geactiveerd en op de juiste locatie, de ontvluchtingsmogelijkheid vergroot voor aanwezige(n) in de woning. In onderzoek worden vier gevaarelementen genoemd die invloed hebben op de ontvluchting en de overleving bij brand.

 

1.            Het effect van beperkt zicht en gehoor. Beperkt zicht en gehoor heeft effect op de ontvluchting, maar niet op de overleefbaarheid.

 

2.            Het effect van hitte. Onderverdeeld in het effect van convectie (omgevingstemperatuur), het effect van straling en een te hoge kerntemperatuur.

 

3.            Het verstikkende effect, als gevolg van bijvoorbeeld te veel koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2), blauwzuur (HCN) en een gebrek aan zuurstof (O2).

 

4.            Het effect van irriterende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx), waterstofchloride (HCl), waterstofbromide (HBr), waterstoffluoride (HF), zwaveldioxide (SO2), acroleïne (C3H4O) en formaldehyde (CH2O) 60.

 

Ouderen hebben vaker een beperking in horen of zien. Ouderen zullen daardoor eerder in de problemen komen tijdens de ontvluchting van de woning bij brand dan personen in jongere leeftijdsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat in circa 70% van de woningen een rookmelder geïnstalleerd is. In de leeftijdscategorie 65 t/m 74 jaar heeft 65,5% van de ouderen een rookmelder in huis. In de leeftijdscategorie ouder dan 74 jaar heeft 61,2% een rookmelder in huis. Er zijn geen significante verschillen te zien in het verschil in rookmelderbezit per geslacht. De gemiddelde rookmelderdichtheid onder de bevolking is 68,8%. 70,3% van de bevolking onder de 65 jaar heeft echter een rookmelder in huis. Significant minder ouderen van 65 jaar en ouder hebben daarmee een rookmelder in huis in vergelijking met personen van onder de 65 jaar. Rookmelders worden vaak gedeactiveerd door het leegraken van de batterij of het verwijderen van de batterij in verband met de hinderlijke activering van rookmelders zonder brandaanleiding. Opvallend is dat de groep verminderd mobiele personen vaker een niet-werkende rookmelder in huis heeft in vergelijking met personen die wel mobiel zijn. Daarbij hebben 65-plussers vaker een rookmelder in huis dan de 75-plussers. In woonvoorzieningen voor ouderen is de rookmelderdichtheid het laagst in de aanleunwoningen. Wanneer rookmelders geactiveerd aanwezig zijn in een woning heeft het twee functies:

 

  • het detecteren van de brand en het alarmeren van de aanwezige(n) in de woning. De gebouwkenmerken zijn van belang voor het effectief detecteren van de brand. Deze kenmerken bepalen namelijk de wijze van rookverspreiding.

 

  • Daarnaast zijn de brandkenmerken en het soort materiaal van invloed op de rookverspreiding en daarmee de activering van de rookmelder. De effectiviteit van het alarmeren is afhankelijk van de mate waarin rookmelders personen in de woning kunnen waarschuwen. In de regelgeving omtrent rookmelders is vastgelegd dat in ruimtes waar een bed staat een geluidssterkte van minimaal 75 dB(A) is verreist en in overige ruimtes een geluidssterkte van minimaal (65 dB(A). Uit het onderzoek is bovendien vastgesteld dat rond de leeftijd van 65 jaar een gehoorverlies optreedt van gemiddeld 30 dB(A). Doordat er maar weinig slechthorende ouderen overdag een hoortoestel dragen, laat staan ’s nachts een hoortoestel dragen, zullen slechthorende ouderen minde vaak tijdig gealarmeerd worden.

 

Ouderen beter voorbereiden bij het vroegtijdig ontdekken van brand

 

Om hier letterlijk gevoel en gehoor aan te geven heeft Weckx het Wi-Safe2 programma met draadlooskoppelbare melders en toebehoren die bij brand het signaal doorgeven aan iedere ruimte in het netwerk. De melders zijn voorzien van niet verwisselbare batterij met een levensduur van 10 jaar. Het systeem is draadloos uit te breiden met waarschuwingslicht, vibratie pad en versterker om slechter horende en ziende beter voor te bereiden en eerder te kunnen waarschuwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FireAngel WST-630-BNLT (21000181)

 

De eerste melder met Thermoptek™ technologie, geschikt voor het detecteren van langzaam smeulend vuur, maar door de constante temperatuurcontrole ook naastgelegen uitslaande brand aanzienlijk sneller detecteert dan een standaard melder. Daarnaast  voorzien van ingebouwde lithiumbatterij met een levensduur van minimaal 10 jaar . De rookmelder kan zowel standalone als draadloos gekoppeld worden met andere Wi-Safe2 producten.

 

 FireAngel W2-SVP-630-EUT (21000183)

 

Een combinatie van een  trilplaat en flitslicht geven extra signalen speciaal voor doven en slechthorenden.  Zij kunnen het alarmsignaal van een rook-, hitte- of koolmonoxidemelder niet altijd horen. Daarom moeten in het geval van brand aanvullende optische signalen en trilsignalen worden afgegeven. De trilplaats en het flitslicht worden tegelijkertijd geactiveerd als een signaal van de   rook-, hitte- of koolmonoxidemelder is ontvangen. De flitser geeft overdag en 's nachts flits signalen. De trilplaat wordt onder het kussen of matras geplaatst en geeft trillingen.  Met behulp van de test-knop kunnen alle rookmelders en draadloze apparaten in het netwerk worden getest. Een praktische oplossing speciaal voor bewoners met beperkte mobiliteit. 

 

FireAngel W2-LFS-630 (21000182)

 

Deze versterker geeft bij alarm een zeer effectief 520Hz blokgolf frequentie geluid door met een volume van 85 dB op 3 meter. Dit lage frequentie geluid is effectiever, in het bijzonder bij hoog risicogevallen zoals slechthorende, kinderen en mensen onder invloed van alcohol en drugs, die niet zouden worden gewekt door een standaard rookmelder. Deze versterker kan zowel aan de muur (horizontaal of verticaal) als vrijstaand worden geplaatst, hierdoor een grote flexibiliteit betreft montage en plaatsing. Met de testknop op deze versterker is het tevens heel gemakkelijk alle rookmelders in het netwerk in een keer te testen. Dit is ideaal voor mensen met beperkte fysieke mogelijkheden.